Hà Nội đã triển khai các chính sách hỗ trợ ước tính hơn 27.000 tỷ đồng

07/01/2022 2:15 PM

(Chinhphu.vn) - Thành phố Hà Nội đã triển khai kịp thời Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 và các chính sách hỗ trợ khác của Trung ương với tổng số tiền thực hiện các chính sách hỗ trợ ước tính là 27.537 tỷ đồng.

Hà Nội đã triển khai các chính sách hỗ trợ ước tính hơn 27.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải. Ảnh: Anh Minh

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành tài chính năm 2022 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải đánh giá cao kết quả điều hành tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 mà ngành tài chính đã đạt được trong điều kiện tăng trưởng kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Về phía TP. Hà Nội, ông Hà Minh Hải cho biết: Thành phố đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra, chống thất thu - chuyển giá - gian lận thuế. Bên cạnh đó, Thành phố đã triển khai kịp thời Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 và các chính sách hỗ trợ khác của Trung ương với tổng số tiền thực hiện các chính sách hỗ trợ ước tính là 27.537 tỷ đồng…

Về chi ngân sách, Thành phố tiếp tục rà soát, cơ cấu chi ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện quản lý, điều hành chi ngân sách theo nguyên tắc: chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm cân đối ngân sách; cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Ngoài ra, Thành phố đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ thêm 70% mức của Trung ương cho các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, trong năm 2021, Thành phố ban hành kịp thời các chính sách phục vụ các nhiệm vụ chính trị,  bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch…

Phó Chủ tịch Hà Minh Hải nhận định, các kết quả đạt được về điều hành tài chính – ngân sách trong năm 2021 của thành phố Hà Nội là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo giải quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự hỗ trợ tích cực, có trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải cho hay, Thành phố có một số nhóm giải pháp cần tập trung triển khai để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2022.

Một là, triển khai quyết liệt, kịp thời kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp (dành nguồn lực ngân sách Thành phố đễ hỗ trợ cho vay ưu đãi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó, năm 2022 đã bố trí 900 tỷ đồng, nâng tổng nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách là 5.600 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn quận, huyện, thị xã, trọng tâm là khôi phục các chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng…

Hai là, điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đúng quy định, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững cân đối ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao (trong đó, ngay trong quý I/2022, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 27% dự toán Trung ương giao), triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách tài chính trên địa bàn…

Ba là, tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước và các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Bốn là, tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát và ban hành Kế hoạch nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2025.

Năm là, Thành phố đã ban hành các giải pháp thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất. chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững, trong đó có giải pháp về xây dựng "Đề án khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công".

Sáu là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách, triệt để quán triệt quan điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022, lãnh đạo TP. Hà Nội đề nghị tháo gỡ một số khó khăn.

Trong đó, cần sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) trong năm 2024, trong đó: đối với lĩnh vực tài chính – ngân sách, Thành phố đang đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách như: sử dụng số tăng thu từ thu kết dư ngân sách năm trước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết; được áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, thuê đất đối với các khu đất có giá trị …

Ngoài ra, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lập, phê duyệt và thẩm định đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

"Bộ Tài chính có cơ chế phân cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin tài chính – ngân sách cho các địa phương nhằm tạo sự liên thông, thống nhất và thuận lợi trong việc khai thác thông tin, dữ liệu được nhanh chóng, kịp thời phục vụ công tác điều hành ngân sách…", lãnh đạo TP. Hà Nội kiến nghị.

Anh Minh

Top