Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

28/12/2017

(Chinhphu.vn)-Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2017, với khối lượng công việc chung của Sở KH&ĐT tăng gần 15% so với năm 2016, mức độ phức tạp hơn, thời gian giải quyết ngắn, trong bối cảnh biên chế tiếp tục giảm, Sở KH&ĐT đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được kết quả khá toàn diện.

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng của Hà Nội đạt 100%-Ảnh Internet

Cụ thể, Sở đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu Thành phố trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; chỉ đạo và tổ chức kiểm tra công tác giao Kế hoạch của các Sở, ngành, quận, huyện và thị xã khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác giao kế hoạch năm 2017.

Đáng chú ý, Sở đã tham mưu Thành phố quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020; tham mưu, đề xuất Thành phố chấp thuận 160 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách với tổng số vốn đăng ký khoảng 110.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác đăng ký doanh nghiệp được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh ĐKKD hiện nay được thực hiện qua mạng đạt 100% và đang là địa phương dẫn đầu cả nước.

Đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Sở đã chỉ đạo sát sao; qua đó công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn Thành phố ngày càng đi vào nền nếp và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Năm 2017, Sở đã tư vấn cho khoảng 90.000 lượt doanh nghiệp và tham mưu UBND Thành phố tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2017-Hợp tác, đầu tư và phát triển”. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tốt.

Tính đến 25/12/2017, Sở đã tiếp nhận và xử lý 43.746 văn bản các loại, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác CCHC có nhiều tiến bộ, tính tới thời điểm 25/12/2017, Sở đã tiếp nhận 211.342 hồ sơ TTHC, trong đó, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 98% tổng số hồ sơ đã giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền thì một số nội dung công việc Sở vẫn chưa hoàn thành kịp thời hạn theo chỉ đạo; công tác tham mưu dự báo tình hình, hoạch định chiến lược phát triển cần được quan tâm hơn. Một số nội dung còn bị UBND Thành phố nhắc nhở, phê bình. Công tác CCHC mặc dù đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo song đôi khi vẫn còn hiện tượng phản ánh của doanh nghiệp về việc quá tải trong công tác đăng ký doanh nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ giải quyết công việc của một số ít cán bộ, công chức còn chưa cao làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của Sở. Việc tổ chức bộ máy, sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở theo mô hình tổ chức mới đôi lúc còn chưa nhịp nhàng.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Sở KH&ĐT Hà Nội sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở, trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và tham mưu đánh giá kết quả 10 năm thực hiện điều chỉnh địa giới Thủ đô; tham mưu, đôn đốc thực hiện các chương trình công tác của Thành phố, trong đó, tập trung vào các chương trình như: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững; Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh trật tự văn minh đô thị…

Bên cạnh đó, Sở sẽ tham mưu UBND Thành phố ban hành chương trình công tác điều hành Kế hoạch kinh tế xã hội năm 2018; rà soát công tác phân cấp quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố; đôn đốc thực hiện các công trình trọng điểm; triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tham mưu UBND Thành phố tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2018-Hợp tác, đầu tư và phát triển”.

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác ĐKKD bảo đảm tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100% và nâng cao chất lượng phục vụ công dân, doanh nghiệp ….

Phương Duy