Hà Nội đầu tư thêm 3.840 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

04/04/2023 4:57 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. Trong đó, điều chỉnh tăng 3.840 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Hà Nội đầu tư thêm 3.840 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4 - Ảnh 1.

Phối cảnh nút giao liên thông giữa đường vành đai 4 và các trục đường hướng tâm. Ảnh: Internet

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (cấp thành phố), cụ thể: Điều chỉnh giảm 4.240 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trong đó điều chỉnh giảm nguồn ngân sách trung ương hơn 1.999,9 tỷ đồng).

UBND Thành phố cũng quyết định điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án: Bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là 3.840 tỷ đồng, gồm: Dự án thành phần 1.1 là 3.290 tỷ đồng (trong đó, nguồn ngân sách trung ương là hơn 1.999,9 tỷ đồng) và Dự án thành phần 2.1 là 550 tỷ đồng; tăng 100 tỷ đồng thực hiện tạm ứng giải ngân linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư; tăng 200 tỷ đồng cho vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành thanh toán theo cơ chế linh hoạt; bố trí 100 tỷ đồng thực hiện tạm ứng giải ngân linh hoạt các nhiệm vụ lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán...

UBND Thành phố giao các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ phê duyệt; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án; thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước và Thành phố.

Bên cạnh đó, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 2/3/2023 của UBND Thành phố về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022 và đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND Thành phố về thực hiện, giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông Vận tải...), Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết nhanh nhất các thủ tục đầu tư, xây dựng, giải ngân, thanh toán của các dự án, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của Nhà nước, thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai các dự án thành phần của dự án và hoàn trả phần vốn đã được ứng cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ Quỹ Phát triển đất (ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố) bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Bích Phương

Top