Hà Nội đốc thúc Cục thuế thu hồi nợ đọng thuế

13/04/2021

(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Cục thuế Hà Nội Cục Thuế Hà Nội, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế thành phố, triển khai quyết liệt đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế.

Đồng thời, Thành phố cũng yêu cầu Cục thuế rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, bảo đảm thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị liên quan trong xử lý các khoản nợ liên quan đến đất.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phân tích thực trạng nợ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất các trường hợp doanh nghiệp nợ lớn, chây ỳ làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại UBND thành phố, động viên người nộp thuế nộp tiền thuế nợ trên cơ sở lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

UBND các quận, huyện, thị xã thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế trên địa bàn; xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, phối hợp với cơ quan thuế địa phương tập trung đôn đốc thu hồi, xử lý nợ thuế…

Theo đại diện Lãnh đạo Cục thuế Hà Nội, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, việc nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 của cục thuế là hết sức khó khăn. Kết quả thu ngân sách năm 2021 của Thủ đô có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển của cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng trong 5 đến 10 năm tới

Năm nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề ra 7 nhóm giải pháp để thực hiện, 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ trước tiên là phải đảm bảo thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 được giao. Bên cạnh đó luôn chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu.

Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, người nộp thuế ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức triển khai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống xói mòn cơ sở thuế. Đặc biệt là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, đôn đốc kịp thời các khoản nợ đọng, phấn đấu tỷ lệ nợ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước. 

Bên cạnh việc thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo liên tục, đào tạo chuyên đề kết hợp kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng của công chức thuế. Luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác nhằm tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ và ngăn ngừa tiêu cực. Đồng thời, tăng cường và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ công chức trên cơ sở giáo dục ý thức và giám sát liên tục.

Minh Anh