Hà Nội đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính

20/03/2023 2:32 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ ba trong năm 2023.

Hà Nội đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính - Ảnh 1.

Bộ phận "một cửa" UBND phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) được đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: VGP

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp cụ thể, tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính trên cơ sở bám sát các chương trình, kế hoạch, kết luận của Thành ủy, UBND thành phố; chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; triển khai, hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ nợ đọng của năm 2022 và quý I/2023.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định hành chính, trọng tâm là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải…; triển khai hiệu quả việc thực hiện quy định phân cấp quản lý nhà nước; rà soát hoàn thiện vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính…

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác cải cách hành chính gắn với lồng ghép các nội dung, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; phát hiện và nhân rộng các mô hình, giải pháp, cách làm hay hiệu quả trong công tác này…

Văn phòng UBND Thành phố là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố. Tiếp tục triển khai việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Bám sát tiến độ, đôn đốc, báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trong Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Minh Anh

Top