Hà Nội dự thảo quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức

04/10/2017 3:37 PM

(Chinhphu.vn) - Quy định đang được UBND thành phố Hà Nội dự thảo nhằm định hướng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội về chuẩn mực văn hóa phát ngôn trong giải quyết công việc, quan hệ công tác với tổ chức và cá nhân.

Quy định đang được xây dựng nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật phát ngôn, giữ gìn truyền thống văn hóa của người Hà Nội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo chức năng, nhiệm vụ có quyền và trách nhiệm phát ngôn; nội dung, phạm vi vấn đề phát ngôn phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc phát ngôn được thực hiện trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính (trong trường hợp cần thiết, cấp thiết hoặc do lãnh đạo phân công) và chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng để bảo đảm việc phát ngôn hiệu quả.

Cũng theo dự thảo Quy định này, cán bộ, công thức, viên chức, người lao động của thành phố Hà Nội không được phát ngôn tùy tiện, bày tỏ quan điểm phiến diện trên mạng xã hội, trang cá nhân.

Bên cạnh đó, dự thảo Quy định này cũng đưa ra những yêu cầu cụ thể về thái độ, cử chỉ khi phát ngôn, ngôn ngữ sử dụng trong phát ngôn; cũng như tiếp nhận và xử lý tình huống.

Khi tiếp nhận và xử lý tình huống, cán bộ, công chức cần chú ý lắng nghe, ghi chép thông tin cần thiết do người đang giao tiếp cung cấp; trao đổi cụ thể, rõ ràng, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền vấn đề do người đang giao tiếp đặt ra; khi người cùng giao tiếp nóng giận, bức xúc, phải bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích, động viên, chia sẻ. Tuyệt đối không nóng giận, xúc phạm hay dùng vũ lực đối với người khác, trừ trường hợp được pháp luật cho phép; có thể từ chối các yêu cầu, đề nghị ngoài thẩm quyền, trách nhiệm và giải thích rõ để người đưa ra yêu cầu, đề nghị biết. Nếu người cùng giao tiếp có hành vi thái quá, trái pháp luật, cần biết cách kết thúc cuộc giao tiếp và đề nghị người có thẩm quyền và cơ quan chức năng can thiệp, xử lý.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan Thường trực triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này sau khi được ban hành. Đồng thời Thủ trưởng các cơ quan thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã sẽ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, quán triệt Quy định này đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ sai phạm.

Theo Dự thảo, người vi phạm chuẩn mực văn hóa phát ngôn tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật theo quy định.  

Liên quan đến Dự thảo này, hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau từ phía dư luận gồm cả những cán bộ công chức đã nghỉ hưu và của người dân. Bên cạnh những quan điểm ủng hộ cần có những quy định phù hợp trong xã hội hiện đại, một số người lo ngại quy tắc chồng quy tắc sẽ khiến mọi người khó nhớ, khó hiểu và không hiệu quả. Hoặc có ý kiến lại cho rằng quy định có một vài nội dung dường như đang “luật hóa” việc dùng facebook.

Được biết Quy định văn hóa phát ngôn được xây dựng dựa trên yêu cầu siết chặt kỷ cương hành chính của UBND TP. Hà Nội.

Minh Anh

 

Top