Hà Nội đứng thứ hai về thu hút đầu tư nước ngoài

14/12/2020

(Chinhphu.vn) – Theo UBND thành phố Hà Nội, Hà Nội hiện đứng thứ hai trên toàn quốc về thu hút đầu tư nước ngoài với vốn thực hiện lũy kế đạt 28,520 tỷ USD (đạt 60,03% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực).

TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia vào đầu tư. Ảnh minh họa: Minh Anh

Theo Báo cáo số 378/BC-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 12/12/2020 vừa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng kết thực hiện Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/1/2014 và Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg, ngày 8/6/2012, của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến xúc tiến đầu tư và ban hành các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến năm 2020, trong  2 năm (2018 và 2019), thành phố Hà Nội liên tiếp dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 7,5 tỷ USD (năm 2018) và 8,669 tỷ USD (năm 2019). Tính đến nay, vốn đầu tư còn hiệu lực là 47,7 tỷ USD, vốn giải ngân khoảng 28,5 tỷ USD.

Phân theo đối tác đầu tư, hiện có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư vào thành phố Hà Nội. Phân theo ngành nghề, hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng chiếm tỷ lệ lớn nhất, 36,5%; tiếp theo là công nghiệp chế biến, chế tạo 33,43%; thương mại và dịch vụ 24,56%; thông tin và truyền thông 5,32%, nông, lâm nghiệp 0,19%. Trong số các dự án còn hiệu lực, có 5.879 dự án ngoài khu công nghiệp, vốn đăng ký 31,26 tỷ USD; 385 dự án trong các khu công nghiệp, vốn đăng ký 6,76 tỷ USD và 14 dự án trong khu công nghệ cao Hòa Lạc, vốn đăng ký 880 triệu USD.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã tổ chức các chương trình hội thảo, hội nghị với chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài được nâng cao về chiều sâu, tập trung thực hiện các biện pháp thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia vào đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội; thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư. Thành phố Hà Nội không ngừng thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sự gắn kết hợp lý, có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài vào Hà Nội thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế trong một chương trình tổng thể, thống nhất; kết nối hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động liên quan khác.

Cùng với đó, ban hành chính sách ưu đãi theo các nhóm ngành ưu tiên phát triển trên mỗi địa bàn dựa vào lợi thế, tiềm năng của từng địa phương; đổi mới phương thức triển khai nhằm thực hiện tốt công tác thu hút, kêu gọi và định hướng đầu tư; đổi mới cơ chế, chính sách nhằm thu hút tối đa các nguồn lực tài chính từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư để phát triển sản xuất, kinh doanh.

UBND Thành phố đã xây dựng danh mục dự án xúc tiến đầu tư và giới thiệu tại các hội nghị xúc tiến đầu tư hằng năm của thành phố, đồng thời, thông qua các cổng thông tin điện tử và báo chí. Năm 2017 có 136 dự án, năm 2018 có 167 dự án, năm 2020 có 282 dự án. Về việc này, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội cũng đã triển khai công tác sản xuất, cập nhật, tái bản hằng năm đối với các ấn phẩm, clip quảng bá môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội đạt mỹ thuật, nội dung phong phú, có chiều sâu, được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, đón nhận.

 Minh Anh