Hà Nội: Gần 2.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

28/10/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng10, Hà Nội có 2.298 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Như vậy, số doanh nghiệp đăng ký giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 37,1 nghìn tỷ đồng, tăng 71%; thực hiện thủ tục giải thể cho 292 doanh nghiệp, tăng 48%; 1.332 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 81%; 1.060 doanh nghiệp trở lại hoạt động, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 10 tháng năm 2021, Hà Nội có 19,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 275,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2%; thực hiện thủ tục giải thể cho 2,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26%; 11 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 17%; 9,1 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 76%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 10 ước tính tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm nay, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,7%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 1,2%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,8%; ngành khai khoáng giảm 35,7%.

Minh Anh