Hà Nội thông qua mức thu học phí với các cơ sở giáo dục

29/03/2024 1:53 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị quyết vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua, mức thu học phí đối với hình thức học trực tiếp từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022.

Hà Nội thông qua mức thu học phí với các cơ sở giáo dục- Ảnh 1.

Hà Nội giữ nguyên mức thu học phí như năm học trước - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP. Hà Nội từ năm học 2023-2024 thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND.

Theo Tờ trình của UBND TP. Hà Nội, thực tế hiện nay, định mức phân bổ ngân sách và đơn giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông được tính trên học sinh bao gồm nguồn thu học phí từ người học và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc đề xuất giữ nguyên mức thu học phí năm học 2023-2024 (ngân sách đảm bảo phần chênh lệch) hoặc thực hiện điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023- 2024 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 (ngân sách không đảm bảo phần chênh lệch) không làm ảnh hưởng đến nguồn ngân sách cũng như mức học phí người học thực nộp.

Để đảm bảo sự ổn định và thống nhất trong việc triển khai các cơ chế chính sách về thu học phí của năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mứcthu học phí năm học 2021-2022 quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND.

Báo cáo thẩm tra nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thống nhất mức thu học phí từ năm học 2023-2024 như tờ trình của UBND Thành phố.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chỉ thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) trên địa bàn TP Hà Nội và trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục này.

Mức thu học phí đối với hình thức học trực tiếp từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND. Còn mức thu học phí đối với hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% mức thu học thí theo hình thức học trực tiếp.

Hà Nội thông qua mức thu học phí với các cơ sở giáo dục- Ảnh 2.

Mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp

Hà Nội thông qua mức thu học phí với các cơ sở giáo dục- Ảnh 3.

Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội từ năm học 2023- 2024 được HĐND Thành phố thông qua sẽ thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND.

Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến giảm khoảng trên 1.279 tỷ đồng so với tổng số thu theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND. Để đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục khi thực hiện điều chỉnh mức thu học phí, ngân sách Nhà nước sẽ đảm bảo tương ứng khoảng trên 1.279 tỷ triệu đồng.

Gia Huy

Top