Hà Nội hỗ trợ Bình Dương 15 tỷ đồng để đảm bảo an sinh xã hội

13/09/2021

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Bình Dương phục vụ công tác bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

UBND TP. Hà Nội quyết định hỗ trợ tỉnh Bình Dương 15 tỷ đồng (tương đương 1.000 tấn gạo). Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội quyết định hỗ trợ tỉnh Bình Dương 15 tỷ đồng (tương đương 1.000 tấn gạo) để bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Nguồn kinh phí từ dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2021 đã giao tại Quyết định 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND TP. Hà Nội.

Sở Tài chính có trách nhiệm chuyển số tiền trên vào thu ngân sách của tỉnh Bình Dương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.