Hà Nội hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua VNeID

15/05/2024 10:55 AM

(Chinhphu.vn) - Sáng 15/5, kỳ họp 16 của HĐND TP. Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua Nghị quyết ban hành Quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua VNeID- Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề sáng 15/5 - Ảnh: VGP/GH

Theo đó, Hà Nội hỗ trợ 100% mức phí phải nộp của các đối tượng quy định tại Nghị quyết mà không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (LLTP).

Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này có yêu cầu cấp Phiếu LLTP đề nghị cấp trên 2 phiếu (từ phiếu thứ 3 trở lên) trong một lần yêu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người (tương đương 10 Phiếu LLTP).

Ngân sách TP bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp để thực hiện trích chuyển Trung tâm LLTP quốc gia, cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát và các cơ quan khác theo quy  định  tại  khoản  2  Điều  7  Thông  tư  số  244/2016/TT-BTC  ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Theo Tờ trình của UBND TP. Hà Nội, Luật Lý lịch tư pháp đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010. Sau hơn 10 năm thi hành, Luật đã thực sự đi vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp Phiếu LLTP ngày càng cao của công dân, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian vừa qua, việc cấp phiếu LLTP được triển khai bằng hình thức nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp và nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Còn hiện nay, việc tiếp nhận, giải quyết cấp Phiếu LLTP tại TP. Hà Nội được thực hiện qua 4 hình thức: Nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, qua ứng dụng VNeID.

Khi thực hiện đề nghị cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, công dân chỉ cần có Căn cước công dân định danh điện tử mức độ 2, không cần phải đến trụ sở cơ quan của Sở Tư pháp đề nghị cấp phiếu LLTP.  

Qua thời gian ngắn từ 22/4/2024 đến ngày 06/5/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 5.272 hồ sơ; trong đó có 2.097 hồ sơ tiếp nhận qua ứng dụng VNeID đạt 39,78%, có 3.175 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công thành phố đạt 60,22%.

Mặc dù đạt kết quả đáng khích lệ bước đầu, nhưng nhìn chung, tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng VNeID để yêu cầu cấp Phiếu LLTP còn chưa cao. Đây là dịch vụ mới triển khai thí điểm trên VNeID nên chưa được nhiều người biết đến, do đó, ngoài việc tiếp tục tăng cường việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân của Thủ đô, cần thiết có cơ chế khuyến khích, động viên, hỗ trợ người dân tham gia sử dụng dịch vụ.

Như vậy, để tiến tới sử dụng thống nhất ứng dụng VNeID trong giải quyết TTHC nói chung, trước mắt trong giai đoạn thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp của TP trên ứng dụng VNeID, UBND TP. Hà Nội thấy cần thiết phải triển khai sớm các biện pháp đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VNeID, trong đó bên cạnh việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cần thiết sớm ban hành cơ chế hỗ trợ người dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VneID. 

Ban Pháp chế (HĐND) đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu, chỉnh lý bổ sung nội dung tổ chức thực hiện, trong đó có giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng các phương án hoàn thiện phần mềm vừa để đảm bảo quyền lợi của người dân khi thực hiện TTHC. Đồng thời đảm bảo ngân sách TP hỗ trợ thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hiêu quả, tránh thất thu, lãng phí.

Gia Huy

Top