Hà Nội kỷ niệm 112 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

27/04/2016

(Chinhphu.vn) - Sáng 27/4, tại ngôi nhà 90 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, nơi đồng chí Trần Phú soạn thảo bản Luận cương chính trị - cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bức phác thảo đồng chí Trần Phú ngồi viết bản dự thảo luận cương chính trị năm 1930 được treo tại ngôi nhà 90 phố Thợ Nhuộm

Hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú nhằm tôn vinh, khẳng định công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Vào tháng 4/1930, Cơ quan Thường vụ Trung ương Đảng đã chuyển về ngôi nhà số 90 Thợ Nhuộm, đồng chí Trần Phú được bố trí ở tại tầng hầm và được giao nhiệm vụ dự thảo bản luận cương chính trị của Đảng. Trong thời gian từ tháng 5 - 9/1930, Cơ quan Thường vụ Trung ương và đồng chí Trần Phú đã được quần chúng nhân dân nơi đây bảo vệ an toàn.

Tại lễ kỷ niệm, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.

Trong suốt cuộc đời, đồng chí đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ khi còn đi học ở Huế, đồng chí đã tham gia nhiều hoạt động yêu nước. Cuối năm 1926, đồng chí được cử sang Quảng Châu, Trung Quốc gặp Bộ Tổng tham mưu để bàn việc hợp nhất các tổ chức cách mạng trong và ngoài nước. Tại đây, đồng chí đã gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và được dự lớp huấn luyện chính trị do đồng chí Nguyễn Ái Quốc phụ trách.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng (tháng 10/1930), Bản dự thảo luận cương chính trị mà đồng chí Trần Phú được giao khởi thảo đã được thông qua và đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Trong cùng ngày, Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, giao kết thi đua với các trường học mang tên đồng chí Trần Phú trên địa bàn Hà Nội, đồng thời tổ chức cuộc thi tìm hiểu về một số di tích lịch sử cách mạng kháng chiến ở Hà Nội. Tại Hà Nội có 17 trường học, địa điểm, cơ quan đơn vị mang tên đồng chí Trần Phú.

Quỳnh An