Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh giá đất

23/11/2021

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng tại các quận; các xã khu vực giáp danh, thị trấn thuộc các huyện, thị xã Sơn Tây.

Theo dự thảo của UBND TP. Hà Nội, Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội

Dự thảo đang trong quá trình lấy ý kiến nhân dân để ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật.

Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm; xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê là K = 1,0 cho toàn địa bàn Thành phố.

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể, đối với các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K = 1,45. Đối với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K = 1,25. Đối với các quận còn lại: Hệ số K = 1,17. Đối với các xã giáp ranh nội thành, thị trấn của các huyện; các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,10.

Đối với các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,02. 4. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K= 1,0.

Theo dự thảo, UBND TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có văn bản báo cáo Sở Tài chính xuất Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh tăng hệ số giá đất để xác định giá khởi điểm theo quy định trong trường hợp đấu giá thửa đất hoặc khu đất thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi.

Hòa An