Hà Nội: Lên lộ trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

12/05/2021

(Chinhphu.vn) – Đề án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội đưa ra lộ trình: Giai đoạn 2021-2022, TP. Hà Nội thực hiện kiểm định 126 chung cư có tình trạng kỹ thuật mức 2; từ nay đến năm 2025 sẽ tổng kiểm tra, rà soát, điều tra, hoàn tất các thủ tục pháp lý, tạo cơ sở cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ.

Một chung cư cũ ở quận Đống Đa. Ảnh: Thùy Chi

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố hôm qua (11/5), góp ý về “Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông cho rằng, cần rà soát lại các khu chung cư cũ đã thực hiện cải tạo, tổng kết các chính sách thời gian qua. Hiện tất cả chung cư cũ trên địa bàn thành phố đều đã hết niên hạn sử dụng nên cần tập trung bố trí ngân sách để lập quy hoạch, từ đó kêu gọi chủ đầu tư tham gia.

Liên quan đến công tác bố trí nguồn vốn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho rằng, Thành phố chủ trương xã hội hóa trong thực hiện cải tạo chung cư cũ. Do đó, với những nội dung khó thực hiện, đặc biệt là vấn đề hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân; nên chăng Thành phố có thể lấy ngân sách bù trừ, để nhà đầu tư tham gia được...

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn vướng mắc, quá trình triển khai thực hiện, Đề án đã đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm: Ban hành Kế hoạch tổng rà soát, kiểm định các nhà chung cư cũ. Trong đó, từ năm 2021-2022, thực hiện kiểm định 126 chung cư có tình trạng kỹ thuật mức 2 đã được Thành phố chấp thuận (83 nhà thuộc các khu; 43 nhà độc lập, đơn lẻ); rà soát, kiểm định 19 khu chung cư cũ đã báo cáo ý tưởng quy hoạch (có nhà nguy hiểm cấp D, cấp C cận D).

Từ năm 2021-2025, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định chi tiết đối với toàn bộ các chung cư còn lại; phân cấp cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm định chung cư cũ độc lập, đơn lẻ trên địa bàn theo kế hoạch; gửi kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. 

Cùng với đó, ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình dự án đầu tư; kế hoạch và bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án; lựa chọn nhà đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo lập quỹ nhà tạm cư; ưu đãi đầu tư.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến, báo cáo Thường trực Thành ủy để hoàn thiện Đề án thực sự khả thi, thuyết phục khi trình Quốc hội ban hành nghị quyết... Đặc biệt, tờ trình cần nhấn mạnh thêm sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị; trách nhiệm của thành phố, phối hợp giữa các khâu, phân cấp trong các nội dung liên quan...

Theo thống kê, hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư (trong đó, có 34 khu có diện tích đất từ 2 ha trở lên và 42 khu có diện tích đất dưới 2 ha) và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954. Đa phần diện tích căn hộ chung cư cũ nhỏ dưới 30 m2, 30m2-50 m2/căn. Tình trạng quá tải số người ở tại các căn hộ không đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng.

Nhiều hộ dân đã tự cơi nới, sửa chữa, ảnh hưởng kỹ thuật và mỹ quan đô thị. Đồng thời, do không được duy tu bảo trì thường xuyên, hệ thống hạ tầng đô thị hư hại dẫn đến nhiều chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, hư hại nặng, nguy hiểm cho người dân.

Về tình trạng xuống cấp, nguy hiểm đối với các chung cư, qua rà soát có 42 chung cư mức 1; 1.449 chung cư mức 2; 88 chung cư mức 3; 25 nhà còn lại đã được cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Qua kiểm định thực tế 401 chung cư thì có 148 chung cư ở cấp độ B; 245 chung cư cấp C và 8 chung cư cấp D (cấp độ xuống cấp, nguy hiểm cao nhất theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng).

Thùy Chi