Hà Nội mở kênh ZALO tiếp nhận phán ánh về thái độ của cán bộ, công chức

01/09/2022 7:15 PM

(Chinhphu.vn) - Thông qua ứng dụng ZALO, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết TTHC hoặc phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải TTHC.

Hà Nội mở kênh ZALO tiếp nhận phán ánh về thái độ của cán bộ, công chức - Ảnh 1.

Hà Nội mở kênh ZALO tiếp nhận ý kiến của người dân nhằm hằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước - Ảnh: VGP

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo.

Từ tháng 9/2022, thông qua ứng dụng ZALO, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố, các Sở/ban/ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố hoặc phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC.

Đây là nội dung nhằm mở rộng kênh tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân, doanh nghiệp "Dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị" góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Văn phòng UBND TP xây dựng xây dựng kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo.

Ngoài ra, nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Kênh thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính qua ứng dụng ZALO phải được thực hiện đơn giản, thuận tiện, có các tính năng thân thiện với người dùng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập, thao tác, thực hiện gửi phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng.

Người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố dễ dàng, thuận tiện.

Kế hoạch yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ công chức khi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng ZALO đảm bảo kịp thời, nhanh chóng điều chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp để tiếp cận, sử dụng, thực hiện việc phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên ứng dụng ZALO.

Sau khi phản ánh, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết; kết quả được thông báo tới người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị (thông qua cơ sở dữ liệu phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND Thành phố kết nối với ứng dụng ZALO).

Hòa An

Top