Hà Nội: Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng

21/07/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng trưởng đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Cụ thể, tính đến 31/7/2021, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn dự kiến đạt 3.955.048 tỷ đồng, tăng 5,41% so với 31/12/2020. Trong đó: tiền gửi VND tăng 6,37%, tiền gửi ngoại tệ tăng 0,79%; tiền gửi tiết kiệm tăng 5,29%, tiền gửi thanh toán tăng 6,02% so với 31/12/2020.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN, các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn đến 31/7/2021 ước đạt 2.362.160 tỷ đồng, tăng 7,19% so với 31/12/2020; dư nợ ngắn hạn tăng 8,70%, dư nợ trung và dài hạn tăng 6,19%; dư nợ VND tăng 7,99%, dư nợ ngoại tệ tăng 1,02% so với 31/12/2020. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.146.929 tỷ đồng chiếm 90,89% và tăng 7,96% so với 31/12/2020.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, trong thánh này, tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo. Các TCTD tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề;  thực hiện tốt Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Dự kiến đến 31/7/2021, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 1,9%/tổng dư nợ.

Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục nhiệm vụ thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng phương án, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, phí, cho vay mới theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán Tăng cường xử lý nợ xấu, áp dụng các giải pháp xử lý nợ xấu tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn trong quá trình thu hồi nợ xấu, xử lý TSBĐ nhằm thu hồi tối đa các khoản nợ xấu.

Thực hiện kiểm soát tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 và các biện pháp kiểm soát tín dụng theo chỉ đạo của NHNN. Tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, hạn chế tín dụng đen. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cho vay bằng ngoại tệ theo chủ trương của Chính phủ và NHNN để hạn chế tình trạng đô la hóa nền kinh tế.

Phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các sản phẩm dịch vụ, chính sách hỗ trợ đối với khách hàng và các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Minh Anh