Hà Nội nỗ lực hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

20/02/2024 2:27 PM

(Chinhphu.vn) - Theo UBND TP. Hà Nội, thành phố Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức nghiên cứu giải trình, tiếp thu, góp ý hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) trên địa bàn thành phố năm 2024.

Hà Nội nỗ lực hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)- Ảnh 1.

Kế hoạch này tập trung nghiên cứu giải trình, tiếp thu, góp ý đầy đủ và chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Xem xét báo cáo của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về việc tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); ý kiến góp ý của tổ chức, công dân vào dự thảo luật theo tiến độ xây dựng Luật của Quốc hội.

Tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật và lập danh mục văn bản ban hành quy định chi tiết thi hành Luật đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua.

Bảo đảm xác định nội dung công việc, phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan.

Đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa UBND TP. Hà Nội với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh trong Vùng Thủ đô trong tổ chức các hoạt động giải trình, tiếp thu, góp ý, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2024 sau khi Quốc hội thông qua.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2024.

Sau đó báo cáo hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô, Thành phố sẽ ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô; tổ chức hội nghị tổ chức quán triệt Luật Thủ đô, tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật, rà soát văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô, kế hoạch ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô.

Theo Kế hoạch, UBND giao các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nội dung tại Kế hoạch này; Kế hoạch số 2383/KH-UBPL15 ngày 04/12/2023; Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 28/12/2021 của Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Tư pháp cơ quan thường trực để tổng hợp.

Các Sở, ban, ngành Thành phố cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tiếp thu, giải trình xin ý kiến của các bộ chuyên ngành theo tiến độ xây dựng Luật của Quốc hội tạo sự đồng thuận, thống nhất nội dung đề xuất trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đồng thời báo cáo xin ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách khối và bảo vệ nội dung đề xuất tại Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024).

Tiếp tục tổ chức, lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) theo các giai đoạn xây dựng Luật của Quốc hội tạo sự đồng thuận của xã hội, người dân, tổ chức, cơ quan có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của Luật gửi về Sở Tư pháp cơ quan thường trực để tổng hợp.

Minh Anh

Top