Hà Nội: Phấn đấu có khoảng 30-35 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2022

29/11/2021 4:50 PM

(Chinhphu.vn) – TP. Hà Nội đặt ra mục tiêu thu hút sự tham gia của 20-25 doanh nghiệp với khoảng 30-35 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) Thành phố vào năm 2022, trong đó, có 15-20 sản phẩm công nhận lần đầu.

Phấn đấu giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận SPCNCL Thành phố tăng 10%-12% so với năm 2021. Ảnh: Bích Phương

Đây là một trong những nội dung tại Kế hoạch số 267/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển SPCNCL TP. Hà Nội năm 2022.

Theo Kế hoạch, Hà Nội cũng phấn đấu 100% các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Thành phố. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận SPCNCL Thành phố tăng 10% đến 12% so với năm 2021, đóng góp 35% đến 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn Thành phố, 15% tổng kim ngạch xuất khẩu Thành phố.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành của Thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xây dựng, hải quan, thuế, đầu tư,… theo hướng thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL.

Tập trung triển khai, đôn đốc tiến độ thành lập, xây dựng mới và hoàn thiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố để phát triển công nghệ theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao, giảm ô nhiễm môi trường. Hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, các quỹ của Trung ương và Thành phố thông qua việc tổ chức hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng…

Đồng thời, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển, đóng góp vào phát triển chung của Thủ đô.

Về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển khoa học công nghệ, Hà Nội sẽ tổ chức hỗ trợ 15-20 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp của Thành phố đến một số nước có nền công nghiệp phát triển nhằm kết nối với các nhà sản xuất công nghệ thiết bị hiện đại để tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại theo chuẩn 4.0 vào sản xuất kinh doanh. Liên kết mời 30-40 nhà sản xuất công nghiệp, thiết bị của các nước có nền công nghiệp phát triển vào Việt Nam để gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội.

Hỗ trợ 5-8 doanh nghiệp sản xuất SPCNCL có các dự án nghiên cứu thử nghiệm, đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị trong sản xuất sản phẩm công nghệ, thiết bị mới, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL kết nối với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước,…

Ngoài ra, Hà Nội sẽ tổ chức xét chọn và tôn vinh SPCNCL; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL của Thành phố. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển SPCNCL…

Bích Phương

Top