Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5%

14/01/2022 2:19 PM

(Chinhphu.vn) - Đến cuối năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 92,5% dân số (hiện nay là 91,8%).

Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5%  - Ảnh 1.

Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5%. Ảnh minh họa

Theo Báo cáo của BHXH TP. Hà Nội, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, BHXH TP. Hà Nội đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao năm 2021 về tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tốc độ gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện. TP. Hà Nội hoàn thành 16/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó có 3 chỉ tiêu về BHXH, BHYT hoàn thành.

Ngành đã hoàn thành vượt kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao, tăng so với năm 2020 số tiền 1.889,5 tỷ đồng (nếu tính số tiền giảm hỗ trợ cho doanh nghiệp 604 tỷ đồng thì số tiền tăng là 2.493,5 tỷ đồng).

Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với 31/12/2020 đều hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam và HĐND, UBND Thành phố giao năm 2021. Bảo đảm chi lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của 573.549 người hưởng (chi gộp 2 tháng trong 1 kỳ chi trả, chi trả tại nhà người hưởng khi thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19) kịp thời, chính xác, an toàn, bảo đảm quy định phòng, chống dịch. Triển khai ứng dụng VssID - BHXH số hiệu quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao trước thời hạn và có số người cài đặt ứng dụng VssID lớn nhất toàn quốc.

Đến cuối năm 2022, ngành BHXH Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% dân số (hiện nay là 91,8%). Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40% (hiện nay là 39%), tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 1,5% (hiện nay là 1,3%)... Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức hơn 90%.

Cùng với đó, toàn ngành phấn đấu thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả lĩnh vực BHXH, BHYT. Ngành đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt. Công tác tuyên truyền giúp người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách, từ đó chủ động, tự nguyện tham gia được toàn ngành triển khai với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư...

Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp cũng được ngành BHXH tập trung thực hiện. Quá trình thanh tra, kiểm tra tập trung vào các đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng và những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN...

Bích Phương
Top