Hà Nội sẽ có “công viên công nghệ phần mềm”

27/04/2016 1:45 PM

(Chinhphu.vn) - Khu công nghệ thông tin tập trung “Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội” được thành lập với quy mô 43,45 ha (tại Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) nhằm phát triển ngành công nghiệp CNTT, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội - Ảnh internet

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2375/UBND-VX yêu cầu sở, ngành liên quan và UBND quận Long Biên thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 491 của Thủ tướng Chính phủ, Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngân sách nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu Công nghệ thông tin tập trung công viên công nghệ phần mềm Hà Nội theo quy định của pháp luật, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư, xây dựng hạ tầng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý Khu Công nghệ thông tin tập trung công viên công nghệ phần mềm Hà Nội được thành lập theo mô hình doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm phê duyệt mô hình tổ chức quản lý Khu Công nghệ thông tin tập trung công viên công nghệ phần mềm Hà Nội phù hợp với quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu Công nghệ thông tin tập trung công viên công nghệ phần mềm Hà Nội theo quy hoạch được duyệt.

Đồng thời chỉ đạo và tổ chức để các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với tổ chức quản lý Khu Công nghệ thông tin tập trung công viên công nghệ phần mềm Hà Nội thực hiện việc đầu tư xây dựng, quản lý để Khu Công nghệ thông tin tập trung công viên công nghệ phần mềm Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Huy Thành

Top