Hà Nội tập trung cải thiện môi trường đầu tư

16/01/2019 4:19 PM

(Chinhphu.vn) - Giai đoạn 2019 - 2020 thành phố Hà Nội dự kiến thu hút khoảng 10 - 13 tỷ USD, trong đó năm 2019 là 5 tỷ USD. Để thực hiện mục tiêu trên, Thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

Năm 2018, TP. Hà Nội thu hút 7,501 tỷ USD (bằng 218% so với năm 2017, vượt kế hoạch năm 2018 đề ra 245%). Ảnh minh họa

Trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2018 - 2020, thành phố Hà Nội chọn 3 khâu đột phá là cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, trong chương trình cải cách hành chính, Hà Nội lấy vấn đề xây dựng thành phố thông minh làm nội dung trọng tâm để tạo cú hích cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế những năm sau này của Thành phố.

Thành phố Hà Nội xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác được các lợi thế của Thủ đô cũng như các thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong vùng, bao gồm lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và hiện đại: giao thông, khu đô thị thông minh, hạ tầng cấp nước, thoát nước, môi trường.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng xác định rõ các thị trường, quốc gia trọng điểm (tập trung vào 3 khu vực lớn là Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản-Hàn Quốc), các tập đoàn lớn để giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của Thành phố. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư gắn kết với xúc tiến thương mại, du lịch.

Năm 2019, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nghiên cứu thực hiện cơ chế "1 cửa liên thông" cấp đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài. Thực hiện xây dựng quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng thực hiện tại Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tăng cường phối hợp các ngành với chính quyền địa phương để tập trung giải quyết các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan.

Hà Nội cũng kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư để đẩy nhanh quá trình cấp phép cho các nhà đầu tư; kêu gọi, thu hút các dự án lớn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho Thành phố.

Minh Anh

Top