Hà Nội tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính

23/09/2016

(Chinhphu.vn) – TP Hà Nội đang quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2016 bởi chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của TP Hà Nội xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 6 bậc so với năm 2014.

Ảnh minh họa

Tuy chỉ số xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 giảm so với năm 2014 nhưng giá trị tuyệt đối chỉ số CCHC năm 2015 vẫn tăng so với các năm 2012 và 2013, chỉ giảm 2,42% so với năm 2014. Trong đó, điểm của Bộ Nội vụ đánh giá bằng điểm kết quả năm 2014 và Hà Nội vẫn là một trong 3 địa phương được trung ương nhìn nhận, đánh giá cao về công tác CCHC, có sự cải thiện vượt bậc so với năm 2012, 2013; đặc biệt là tính năng động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chế độ báo cáo.

Các chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự cải thiện so với các năm trước.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, điểm điều tra xã hội học được người dân đánh giá thấp là do sự cảm nhận, bức xúc của người dân liên quan đến các vụ việc phát sinh trong năm 2015 như việc cải tạo, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố; vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là tại dự án số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình.

Do đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác CCHC; kịp thời, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của thành phố thành chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ CCHC được thành phố giao, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

Nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử, năng lực và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục; thực hiện đo lường, đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố.

Các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC, thực hiện tốt việc tổng hợp, thống kê, lưu trữ phục vụ công tác theo dõi, đánh giá; đảm bảo tài liệu kiểm chứng phải chính xác, rõ ràng, có dẫn chứng, đối chiếu cụ thể, thống kê được những công việc, nhiệm vụ đã làm, chưa làm và có đối chiếu so sánh những kết quả đã đạt được với những yêu cầu, nhiệm vụ được đặt ra trong kế hoạch.

Anh Minh