Hà Nội tập trung nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

30/03/2023 10:47 AM

(Chinhphu.vn) - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 3 và Quý I/2023, UBND TP. Hà Nội cho biết Thành phố đã chỉ đạo với quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tập trung nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ - Ảnh 1.

Trong quý I, Hà Nội ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.Ảnh: VGP/Minh Anh

UBND Thành phố đã ban hành và chỉ đạo tập trung thực hiện 22 chỉ tiêu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phân công 118 nhiệm vụ cụ thể tới các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công chậm ở cấp Thành phố và cấp huyện, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 02/3/2023 về khắc phục những hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022, đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chỉ đạo đẩy nhanh công tác công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và có dự án mới đủ điều kiện bố trí vốn, khởi công công trình. Xác định đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố ước thực hiện 03 tháng đầu năm 2023: 138.859 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán, bằng 138,5% so với cùng kỳ, trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phát sinh trên địa bàn: 5.417 tỷ đồng, đạt 20,1% dự toán, bằng 79,2% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Chi ngân sách địa phương thành phố Hà Nội ước thực hiện 03 tháng đầu năm 2023 là 19.779 tỷ đồng, đạt 18,8% dự toán đầu năm, bằng 133,6% so với cùng kỳ.

Trong Quý II và các tháng còn lại của năm 2023, Thành phố tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 01/02/2023, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế và xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Thành phố tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo chủ đề năm 2023 của Thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Đặc biệt, Thành phố tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai Dự án đường Vành đai 4, tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt không để thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Khắc phục hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022, đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ. Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; công tác phòng chống tham nhũng.

Đối với các giải pháp thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh. Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/8/2022 về việc hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của NHNN Việt Nam.

Đồng thời, phân bổ và đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân cho vay qua Quỹ đầu tư phát triển, Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố.

Tập trung tối đa nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công của Thành phố và cấp Huyện. Tập trung hoàn thành nhanh, gọn từng dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán theo quy định; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công các dự án mới. Đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu; tập trung tháo gỡ khó khăn tối đa cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư.

Tập trung nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ - Ảnh 2.

Tập trung tối đa nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công của Thành phố và cấp Huyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện NQ01 của Chính phủ. Ảnh: VGP

Thành  phố cũng tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2023 theo hướng chủ động, tích cực, an toàn, đúng quy định. Nghiên cứu sửa đổi các cơ chế chính sách của Trung ương và Thành phố về tài chính ngân sách, đồng bộ, thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố; sửa đổi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND Thành phố ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội; quy định các mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất…

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu và cổng thông tin kết nối doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hà Nội và chuyển đổi số dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hoàn thiện và ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ về đất để có cơ sở giao đất, khởi công các cụm công nghiệp. Tháo gỡ khó khăn, Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng KCN Sạch Sóc Sơn, KCN Quang Minh II; KCN Phụng Hiệp, KCN Bắc Thường Tín và KCN Đông Anh; Hoàn thành Đề án thành lập khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) Thành phố, thúc đẩy liên kết, hợp tác; Tổ chức đánh giá lựa chọn 30-35 sản phẩm công nhận là SPCNCL năm 2023. Kiểm soát lạm phát, đảm bảo cung ứng hàng hóa; tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm của Thành phố và nông sản, thực phẩm của các địa phương trên địa bàn Thành phố. Phát triển mới từ 20-30 điểm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Minh Anh

Top