Hà Nội thông tin về 18 bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp

07/04/2023 5:24 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa thông tin về danh sách 18 bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp của Bưu điện TP. Hà Nội nhằm để công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, giảm tại việc xếp hàng chờ đợi.

Hà Nội thông tin về 18 bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp - Ảnh 1.

UBND TP. Hà Nội giao các đơn vị liên quan tăng cường việc thông tin, tuyên truyền đến người dân về việc thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại các bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản 1015/UBND-KSTTHC nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Theo đó, để đảm bao việc công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, giam tại việc xếp hàng chờ đợi như thông tin trên các phương tiện báo chí nếu hiện nay, UBND TP. Hà Nội giao các đơn vị liên quan tăng cường việc thông tin, tuyên truyền đến người dân về việc thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại các bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ của Bưu diện Thành phố để giảm tải số lượng công dân đến trụ sở Sở Tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Các đơn vị liên quan cần hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công trực tuyển và nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

UBND Thành phố giao Sở Tư pháp khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản của Văn phòng UBND Thành phố về việc kiểm tra, xử lý tỉnh trạng thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.

Ngoài ra, yêu cầu Bưu điện TP. Hà Nội cam kết, đảm bảo các yêu cầu, điều kiện bảo mật thông tin của công dân trong quá trinh tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của pháp luật; thực hiện tiếp nhận nhanh chóng, kịp thời, tránh thất lạc hồ sơ của công dân, chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

Hà Nội thông tin về 18 bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp - Ảnh 2.

Danh sách 18 bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp của Bưu điện TP. Hà Nội

Trước đó, thông tin trên báo chí phản ảnh việc thực hiện nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp Hà Nội gặp khó khăn, phải xếp hàng và chờ đợi, thời gian tiếp nhận hồ sơ khoảng 200 – 300 hồ sơ/ ngày gây khó khăn cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Về việc này, ngày 6/4, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn về việc kiểm tra, xử lý tình trạng thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Sở Tư pháp khẩn trương có các biện pháp khắc phục, tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực đồng thời đảm bảo quyền lợi người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Hòa An

Top