Hà Nội tiếp tục công khai 112 đơn vị nợ thuế, phí

12/12/2018

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP Hà Nội ngày tiếp tục công khai đợt tháng 12/2018 danh sách 112 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số nợ hơn 138 tỷ đồng.

Trong số 112 đơn vị mới công bố, có 2 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất là Công ty CP Công trình giao thông 1 (nợ hơn 3,6 tỷ đồng) và Công ty CP Lilama Hà Nội (nợ 714 triệu đồng). Được biết, số nợ này tính tại thời điểm 31/10.  Còn lại 110 doanh nghiệp có tổng số nợ thuế, phí là gần 134 tỷ  đồng.

Trong số doanh nghiệp lần đầu bị công khai, đứng đầu với số nợ 5,3 tỷ đồng là Công ty CP Khoáng sản năng lượng Vân Phong. Tiếp theo là các đơn vị như Công ty CP Công nghiệp Tùng Giang nợ 3,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn - Hà Nội nợ 2,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Eng Huake Việt Nam nợ 2,4 tỷ đồng. Số đơn vị còn lại đều nợ dưới 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng tiếp tục công khai trong đợt này một số doanh nghiệp nhiều lần bị bêu tên nhưng do số nợ còn lớn. Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn với số nợ tính đến ngày 31/10/2018 là 49,6 tỷ đồng. Đứng thứ 2 trong danh sách là Công ty CP CONSTREXIM-MECO còn nợ hơn 25,5 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có số nợ lớn khác là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị Hà Nội (nợ hơn 9,5 tỷ đồng), Công ty CP Khoáng sản Năng lượng Vân Phong (nợ 5,3 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội (nợ gần 4,9 tỷ đồng), Công ty CP Thịnh An (nợ 4,8 tỷ đồng), Công ty CP Công nghiệp Tùng Giang (hiện nợ gần 3,3 tỷ đồng)...

Theo thống kê của Cục Thuế TP Hà Nội, sau khi công khai danh sách 1.752 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất trong 11 tháng với tổng số tiền nợ là trên 6.460 tỷ đồng thì  đến nay đã có 824 đơn vị (chiếm khoảng 47% doanh nghiệp) nộp lại trên 825 tỷ đồng (bằng khoảng 12,8% tổng số thuế nợ đã công khai).

Trong thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm  quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ỳ, không hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Thùy Linh