Hà Nội tiếp tục đầu tư cấp nước sạch cho vùng nông thôn

13/04/2017

(Chinhphu.vn) – Thành phố Hà Nội vừa chấp thuận Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam thực hiện dự án đầu tư cấp nước sạch cho 11 xã của huyện Quốc Oai lấy từ nguồn nước sạch sông Đà.

Dự án có tổng mức đầu tư 158,419 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, của nhà đầu tư chiếm 20% tổng mức đầu tư của dự án; vốn vay chiếm 80% tổng mức đầu tư của dự án.

Nhà đầu tư được Thành phố yêu cầu phải thực hiện các quy định của Nhà nước quy định tại Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai dự án; Lựa chọn, sử dụng công nghệ thiết bị tiên tiến đầu tư (công nghệ lọc nước tiên tiến, sử dụng ống nước có thời hạn sử dụng 30-50 năm, bảo đảm tiêu chuẩn đáp ứng chất lượng uống nước tại vòi), bảo đảm hiệu quả đầu tư và không gây ảnh hưởng đến môi trường;

Giai đoạn hiện tại (đến năm 2017) công suất của dự án là khoảng 7.000m3/ngày đêm; giai đoạn 1 (đến năm 2020) khoảng 22.000m3/ngày đêm; giai đoạn 2 (đến năm 2030) khoảng 30.700m3/ngày đêm.

Giai đoạn 1 (từ quý III/2017 đến quý III/2018), đầu tư cấp nước cho 8 xã Yên Sơn, Phượng Cách, Sài Sơn, Đồng Quang, Cộng Hòa, Tân Hòa, Tân Phú, Đại Thành. Giai đoạn 2 (Từ quý III/2018 đến quý IV/2018), đầu tư mở rộng mới thêm mạng lưới cấp nước cho khu vực 3 xã Hòa Thạch, Phú Cát, Đông Yên.

Chủ đầu tư phải phối hợp cùng UBND huyện Quốc Oai và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kỹ nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn để đề xuất quy mô, tổng mức đầu tư, giải pháp kỹ thuật phù hợp trong giai đoạn lập dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tránh lãng phí, chịu trách nhiệm và đảm bảo về số vốn chủ sở hữu, vốn huy động để thực hiện dự án đúng quy định pháp luật…

Minh Anh