Hà Nội tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn, trật tự đô thị

22/04/2021

(Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197-CAHN về tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhận thức, ý thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề của thành phố năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, chủ đề năm an toàn giao thông 2021: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông", cụ thể hóa mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5%- 10% số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2020, Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng Thủ đô.

Đồng thời chủ động triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trên các mặt công tác, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, cháy nổ lớn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp trên các lĩnh vực giao thông, đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, phục vụ hiệu quả các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội cải thiện đời sống nhân dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế.

Điều tra cơ bản trên diện rộng các lĩnh vực, thông qua công tác điều tra cơ bản hệ thống hóa số liệu, tình hình liên quan đến công tác đảm bảo trật tự trên các lĩnh vực giao thông, đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy. Từ kết quả công tác điều tra cơ bản và thực tiễn công tác đảm bảo trật tự trên các lĩnh vực, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã, qua đó tham mưu cho UBND thành phố các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, phù hợp, khắc phục cơ bản những bất cập, vướng mắc, khó khăn đã và đang tồn tại.

Kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, thể hiện sự quyết liệt, tính răn đe đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố; đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả".

Minh Anh