Hà Nội tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử

01/02/2018

(Chinhphu.vn) - Năm 2018 được Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU  của Thành ủy Hà Nội chọn là năm trọng tâm triển khai 2 bộ Quy tắc ứng xử đi vào cuộc sống, yêu cầu việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả, từng bước xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Theo tin từ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy vừa chỉ đạo đánh giá về công tác tuyên truyền các quy tắc ứng xử năm 2017, xây dựng kế hoạch tuyên truyền các quy tắc ứng xử năm 2018, đặc biệt là quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, sử dụng hiệu quả truyền thông trên mạng xã hội và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí, truyền thông Thành phố, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Các đơn vị được liên quan như Ban Dân vận Thành ủy được yêu cầu xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, vận động đoàn viên, hội viên, khu dân cư, tổ dân phố đưa quy tắc ứng xử vào cuộc sống.

Trong năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ đánh giá toàn diện, sâu sắc, nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục sau một năm triển khai quy tắc ứng xử.

Đối với Sở Nội vụ, Ban chỉ đạo yêu cầu cần đánh giá việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố năm 2017, xây dựng kế hoạch triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Thành phố, trong đó, có lộ trình cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa vào tiêu chí thi đua. Xây dựng chế tài xử lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc Thành phố vi phạm quy tắc ứng xử.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố xây dựng báo cáo đánh giá việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh trong học sinh Thủ đô, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng bạo lực học đường của học sinh. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong hệ thống giáo dục phổ thông của Thành phố.

Qua gần một năm ban hành và đưa vào triển khai thực tiễn, Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố đã phát huy tác dụng, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cả 2 bộ Quy tắc đều hướng đến chuẩn mực đạo đức, lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức.

Hai bộ Quy tắc ứng xử không phải là pháp luật nên không xử phạt được, vì vậy công tác vận động, tuyên truyền sẽ khơi dậy lòng tự giác, tự trọng của mỗi cá nhân và tổ chức. 

Minh Anh