Hà Nội tiếp tục ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

13/04/2021

(Chinhphu.vn) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội thu đợt 2 ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021, tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 119 đầu mối cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt 23,7 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương tiếp nhận ủng hộ Qũy "Vì biển, đảo Việt Nam" từ các cá nhân, đơn vị, tổ chức. Ảnh: Minh Anh

Trước đó, vào ngày 19/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thu đợt 1 ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, với tổng số 73 đầu mối cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ đạt trên 12 tỷ đồng.

Năm nay, đợt vận động Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" được triển khai trong bối cảnh bị tác động bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 và MTTQ Việt Nam các cấp đang thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nên sẽ gặp những khó khăn nhất định trong công tác vận động. Tuy nhiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ quyết tâm hoàn thành thu hơn 40 tỷ đồng đạt kế hoạch đã đề ra.

Thời gian ủng hộ cho Quỹ được tính từ ngày 01/02/2021 đến ngày 15/4/2021.

Tính từ ngày 3/2/2021 đến nay, tổng số có 162 đầu mối cơ quan, đơn vị, đăng ký và ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt trên 35,7 tỷ đồng.

Minh Anh