Hà Nội tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"

06/04/2019

(Chinhphu.vn) – TP. Hà Nội sẽ tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" dành cho các đối tượng là Công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về hình thức, dự thi theo hình thức Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt có dấu trên khố giấy A4, font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14, hoặc Scan bài dự thi viết tay kèm hình ảnh minh họa và tư liệu, tài liệu liên quan (nếu có), gửi về địa chỉ mail do Ban Tổ chức cuộc thi của Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, quận, huyện, thị xã lập.

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản về Dịch vụ công trực tuyến và một số TTHC trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov. vn/).

Thời gian tổ chức cuộc thi: Quý I, II/2019: Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các sở, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; Thành lập Ban tổ chức cuộc thi cấp Thành phố; Thành lập Hội đồng ra đề thi; Xây dựng thể lệ, câu hỏi cuộc thi;

Quý II, III/2019: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi đến toàn thể CB, CC, VC, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân Thủ đô; Đăng tải thông tin Cuộc thi trên báo, đài của thành phố Hà Nội; Phát động cuộc thi tới toàn thể CB, CC, VC, lực lượng vũ trang, người lao động tại các sở, ban, ngành, đon vị, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi;

Tổ chức tiếp nhận bài thi của đối tượng dự thi. Các bài thi của CB, CC, VC, lực lượng vũ trang, người lao động tại các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể Thành phố nộp trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị người dự thi đang công tác. Các đối tượng khác nộp bài dự thi tại UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú trên địa bàn Thủ đô.

Quý IV/2019: Ban Tổ chức cuộc thi tổng kết và trao giải (dự kiến đầu tháng 11/2019).

Về giải thưởng cuộc thi: Giải cá nhân: gồm 03 giải Nhất, 07 giải Nhì, 20 giải Ba và 35 giải Khuyến khích. Giải tập thể: gồm 03 giải Nhất, 07 giải Nhì, 10 giải Ba.

Nguyên Phương