Hà Nội triển khai đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

04/10/2016

(Chinhphu.vn) - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản 8989/VP-KGVX đề nghị triển khai đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên địa bàn Thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc kiểm tra cụ thể khả năng đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai thí điểm thực hiện 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng trên địa bàn Thành phố, theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 110/TTr-KH&ĐT ngày 12/9/2016.

Văn phòng UBND Thành phố đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đánh giá tình hình kết quả thí điểm vận động doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký qua mạng đối với 12 thủ tục đăng ký kinh doanh không thu phí từ ngày 22/8/2016 đến nay (bao gồm tỉ lệ % hồ sơ giải quyết đúng thời hạn; thời gian bình quân giải quyết một hồ sơ; sự đáp ứng của đường truyền, phần mềm; sự phối hợp của đơn vị liên quan; ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và các tồn tại, hướng giải quyết).

Chủ trì tổ chức buổi làm việc để kiểm tra thực tế về khả năng đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai thí điểm; thành phần gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế thành phố Hà Nội, đơn vị liên quan để thống nhất đề xuất triển khai.

Anh Minh