Hà Nội triển khai nhiều trọng tâm CCHC phục vụ người dân

06/03/2022 11:51 AM

(Chinhphu.vn) - Xác định cải cách hành hành chính là động lực then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, ngay từ quý I/2022, TP. Hà Nội đang tập trung chỉ đạo, triển khai một số đề án, nhiệm vụ cải cách hành chính cụ thể để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

(Bài cuối tuần) Hà Nội triển khai nhiều trọng tâm CCHC phục vụ người dân - Ảnh 1.

CCHC để tạo tuận lợi, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần khi làm thủ tục hành chính. Ảnh: VGP/Gia Huy

Lựa chọn triển khai một số chuyên đề, đề án trọng điểm về CHHC

Chỉ đạo trong hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm, coi đó là động lực then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Chỉ số CCHC của Thành phố giữ ở mức trong nhóm 10 tỉnh/thành phố cao nhất cả nước, CCHC của Thành phố đã góp phần quan kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thích ứng một cách an toàn, linh hoạt; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà chia sẻ, để khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC; cải thiện, nâng cao các Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố, ngoài thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của kế hoạch CCHC năm 2022, Hà Nội ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xác định rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá về CCHC.

Trong đó, tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động Tổ Công tác của Thành phố nhằm: Rà soát, kiểm đếm những nội dung còn tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các sở, ngành trong quá trình triển khai; xác định rõ trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn và giải trình các nội dung, tiêu chí còn bị đánh giá thấp, mất điểm trong kết quả Chỉ số CCHC, SIPAS năm 2021 của Thành phố.

Thành phố sẽ lựa chọn một số chuyên đề, đề án trọng điểm về CHHC để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời khảo sát, làm việc với một số địa phương, sở, ngành về công tác CCHC và một số mô hình sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả về CCHC.

Theo bà Vũ Thu Hà, ngay từ Quý I/2022, Hà Nội xây dựng Đề án thí điểm "Bộ phận một cửa khu vực" tại một số quận trung tâm của Thành phố. Triển khai chấm điểm, công bố kết quả xác định chỉ số CCHC của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã năm 2021.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, trọng tâm là TTHC liên thông thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch, đất đai, đầu tư, tư pháp, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, lao động, thuế...theo đó, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện để bảo đảm hiệu quả rà soát. Rà soát, thống kê danh mục, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các công việc hành chính (ngoài TTHC) của cơ quan, đơn vị; công bố công khai và thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình, xác định rõ thời gian giải quyết.

Cũng trong Quý I/2022, sẽ xây dựng mô hình mẫu "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại các cấp của thành phố Hà Nội" (trang thiết bị và vận hành) để trình UBND Thành phố xem xét, xây dựng lộ trình phân cấp đầu tư, nâng cấp và thực hiện thống nhất trên toàn Thành phố. Thí điểm mô hình "Bộ phận Một cửa khu vực" tại một số quận, phường để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

Tránh tình trạng "lòng vòng đi lại" của người dân và doanh nghiệp

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường chia sẻ, việc thực hiện CCHC với ngành được xác định ở 2 nhiệm vụ quan trọng: Thứ nhất là đối với bộ phận Một cửa cần bố trí cán bộ hiểu về chuyên môn nghiệp vụ để hướng dẫn người dân nhanh chóng, chính xác và đủ về thủ tục ngay từ lần đầu tiên.

Thứ hai là cán bộ thực hiện TTHC tại các phòng, ban, đơn vị phải có năng lực, có trách nhiệm, chuyên tâm khi thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thời gian thực hiện và hướng dẫn ngay từ đầu cho người dân, tránh tình trạng "lòng vòng đi lại" của người dân và doanh nghiệp, tránh mất thời gian và mất cả cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Duy Cường, một bộ hồ sơ khi vào Sở TN&MT đều được thực hiện liên thông đến các phòng, ban; từ việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận, thanh tra, kiểm tra… đều thực hiện 1 bộ hồ sơ, tổ chức, công dân chỉ cần nộp 1 lần cho các thủ tục, Sở có trách nhiệm luân chuyển thực hiện TTHC cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, năm 2022, với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân được triệt để phân cấp, phân quyền cho văn phòng đăng ký đất đai từ Thành phố đến chi nhánh các quận, huyện, thị xã. Hiện nay, có 49 TTHC liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, thời gian tới Sở sẽ phân cấp triệt để các thủ tục này cho văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với quận Hà Đông, công tác CCHC cũng luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Điểm nổi bật trong cải cách năm qua là quận đẩy mạnh thông tin trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook) và thực hiện 4 đợt kiểm tra tại các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, qua đó kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục các nội dung tồn tại, hạn chế của đơn vị; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn của quận là 99%, cấp phường là trên 98%...

Điểm mới trong công tác CCHC của quận Hà Đông là triển khai vận hành hệ thống nhận diện khuôn mặt trong lấy số để thay thế việc xếp hàng lấy phiếu theo công nghệ cũ tại bộ phận Một cửa của UBND quận.

Đây là việc nhằm tạo thuận lợi nhất cho công dân khi đến thực hiện các TTHC, điểm khác biệt của hệ thống là công dân không cần chạm vào máy móc để lấy số thứ tự, chỉ cần đứng trước máy lựa chọn lĩnh vực là tự động nhận diện khuôn mặt và dữ liệu của giao dịch được lưu trữ. Các thông tin về căn cước công dân, dữ liệu công dân cũng được bóc tách, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu khách hàng để quản lý thông tin của người giao dịch. Hệ thống cũng tự động nhận diện thông tin ở lần giao dịch sau, giúp việc giao dịch của công dân được nhanh chóng hơn.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh, UBND các quân, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch CCHC 2022 của Thành phố, cụ thể hóa, ban hành và triển khai ngay Kế hoạch CCHC năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình; đặc biệt là các nhiệm vụ, đề án cần hoàn thành trong quý 1/2022. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả, hiệu quả công tác CCHC của đơn vị và các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao.

Với vị trí, vai trò là Thủ đô, TP. Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả các Đề án, Chương trình quốc gia về CCHC. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức để hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố.

Gia Huy

Top