Hà Nội xem xét xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai

09/06/2022 3:57 PM

(Chinhphu.vn) - Phiên họp tập thể UBND TP. Hà Nội xem xét biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội xem xét xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP/GH

Chiều 9/6, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp UBND TP thường kỳ tháng 6 năm 2022 để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP đã xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ tháng 6 tháng cuối năm 2022 của UBND thành phố.

Tập thể UBND TP cũng xem xét việc tờ trình và dự thảo: Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND TP thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội; phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP

Phiên họp cũng xem xét việc thực hiện danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và danh mục, tiêu chí, lộ trình, biện pháp di dời cơ sở sản xuất công nghiệp theo Quyết định 130/QĐ-TTg ngày 23/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã cho ý kiến vào tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho y, bác sỹ và nhân viên y tế của thành phố Hà Nội và Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc.

Gia Huy

Top