Hà Nội yêu cầu làm rõ việc thu, chi, tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định

15/10/2017

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ngành liên quan làm rõ việc thu, chi, tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định.

UBND Thành phố nhận được Văn bản số 9974/VPCP-KGVX ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Về việc trên, UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan kiểm tra việc xử lý theo thẩm quyền những nội dung Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và các báo phản ánh về hiện tượng lạm thu đầu năm học trên địa bàn thành phố; tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Đồng thời, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm quy định về thu, chi, tổ chức dạy thêm, học thêm; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/10/2017.

Minh Hương