Hà Nội yêu cầu tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính

08/05/2021

(Chinhphu.vn) – Đây là yêu cầu được Thành phố đặt ra đối với của 22 sở, cơ quan tương đương sở; 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội sau khi Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị này.

Theo quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Thành phố, Sở Tài chính Hà Nội có Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đạt cao nhất với tổng điểm đạt 92,76 điểm; đạt thấp nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với tổng điểm đạt 76,27 điểm. UBND quận Cầu Giấy có Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đạt cao nhất với tổng điểm đạt 94,22 điểm; đạt thấp nhất là UBND huyện Quốc Oai với tổng điểm đạt 83,86 điểm.

UBND Thành phố yêu cầu, căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo.

Theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội,
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu gắn với Chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Hà Nội phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Thành phố đạt tối thiểu 85%; tối thiểu 99% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; phấn đấu 30% TTHC cung cấp mức độ 3 và 4 được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo 100% các cán bộ, công chức, viên chức tiếp dân, giải quyết hồ sơ công việc được bồi dưỡng về kỹ năng văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến; 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức đầy đủ về các Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI; đảm bảo từ 90% trở lên các kiến nghi sau thanh tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách được tổ chức xử lý kịp thời theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.

Kế hoạch đặt ra nhằm duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố Hà Nội; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.

Minh Anh