HĐND đổi mới hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Thành phố

06/07/2020

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng cuối năm 2020, Thường trực HĐND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô với phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”.

Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại kỳ họp 15, HĐND TP. Hà Nội khóa XV. Ảnh: Gia Huy

Tại kỳ họp 15, HĐND TP. Hà Nội khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND là tổ chức thành công 2 kỳ họp không thường kỳ và 1 phiên giải trình chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của HĐND, góp phần hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ chung của thành phố.

HĐND Thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp 13 về nội dung sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn. Ngay sau kỳ họp, Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của HĐND về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020 đã được các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện, được cử tri đồng thuận đánh giá cao.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, HĐND Thành phố đã thực hiện hiệu quả 145/152 nội dung công việc theo kế hoạch và 131 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Trong cao điểm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trước những khó khăn, vướng mắc và cần triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội, HĐND Thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố (kỳ họp không thường kỳ) để thông qua 3 nội dung: Quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).

Điểm nổi bật với việc HĐND Thành phố tổ chức 2 kỳ họp không thường kỳ trong 6 tháng đầu năm để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền đã bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành, đúng thời điểm, thể hiện sự đoàn kết toàn xã hội, nỗ lực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thường trực HĐND đã có những chỉ đạo, điều hòa các chương trình, nội dung giám sát theo hướng tăng cường giám sát qua báo cáo, kết hợp làm việc với các đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm số lượng đầu mối giám sát trực tiếp và mời cơ sở, các đơn vị liên quan về làm việc tại Trụ sở của HĐND Thành phố. Trong 6 tháng, HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã triển khai 15 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, HĐND Thành phố tổ chức 2 Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố giai đoạn 2017-2020 và Đoàn giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Việc giám sát, khảo sát triển khai các giải pháp hỗ trợ tới các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thực hiện các cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo chính sách của Trung ương và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND, ngày 15/5/2020, của HĐND Thành phố cũng đã được Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố tập trung, triển khai dưới nhiều hình thức để thu thập thông tin, dữ liệu và có kết quả báo cáo, yêu cầu các cơ quan đơn vị giải trình, chuẩn bị tiến hành giám sát chuyên đề, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn khi cần thiết.

Theo Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, từ nay đến cuối năm 2020, Thường trực HĐND Thành phố sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, các Nghị quyết của HĐND TP, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố hiệu quả, đúng luật. Tiếp tục triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình giám sát, khảo sát 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố.

Bên cạnh đó tích cực tham gia có trách nhiệm trong những nội dung công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định cho thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2021 - 2025.

Hòa An