HĐND Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát

06/01/2023 2:44 PM

(Chinhphu.vn) - Năm 2023, HĐND các cấp TP. Hà Nội tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Trong đó tăng cường việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

HĐND Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể - Ảnh: VGP/GH

Hoạt động giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng

Sáng 6/1, Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Trong năm 2022, HĐND các cấp Thành phố đã tổ chức thành công các kỳ họp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của Thành phố. 

Năm 2022 là năm có số lượng kỳ họp HĐND Thành phố nhiều nhất từ trước đến nay. HĐND Thành phố tổ chức 7 kỳ họp, trong đó, có 5 kỳ họp chuyên đề, là năm tổ chức nhiều kỳ họp nhất, ban hành 59 Nghị quyết.

Các nội dung được thông qua tại kỳ họp HĐND Thành phố đều là những nội dung lớn, là những cơ chế chính sách quan trọng, tác động sâu rộng đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền Thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và giải quyết các vấn đề dân sinh như: Chương trình 3 mục tiêu y tế, giáo dục, văn hoá; chủ trương đầu tư và bố trí vốn cho dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; các biện pháp xử lý dự án chậm triển khai; Đề án phân cấp, uỷ quyền; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; các cơ chế chính sách đối với người có công, gia đình chính sách; hỗ trợ các lĩnh vực y tế, hỗ trợ học phí; kiện toàn công tác cán bộ…

Hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức đổi mới; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả cao. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan và HĐND các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao. Các đồng chí Thường trực, lãnh đạo chuyên trách các ban HĐND các cấp Thành phố đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung của Thành phố, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Cũng trong năm 2022, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND cấp huyện đã tổ chức 172 cuộc giám sát chuyên đề với các nội dung phù hợp với thực tế tại địa phương. Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức 2 phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2 ha trở lên. Thường trực HĐND 29 quận, huyện, thị xã đã tổ chức 45 phiên giải trình.

Ý kiến của các quận, huyện HĐND các cấp Thành phố đã bám sát Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực.

Tuy nhiên, một số đơn vị cũng cho rằng, việc phối hợp trong công tác chuẩn bị nội dung trình HĐND tại một số  địa phương còn chưa chủ động, chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, phải rà soát lại, lùi thời gian trình tại kỳ họp sau. Việc triển khai chương trình, kế hoạch giám sát, giải trình, tiếp xúc cử tri chuyên đề tại một số Tổ đại biểu HĐND Thành phố, HĐND cấp huyện còn chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

HĐND Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: VGP/GH

Tăng cường lực lượng chuyên trách để thực hiện tốt nhiệm vụ

Để nâng cao chất lượng hoạt động năm 2023, Thường trực HĐND các địa phương cho rằng, HĐND các cấp cần tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND.

Trong đó, tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Đặc biệt, công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri; việc giải quyết các kết luận, kiến nghị giám sát cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả để tăng cường hiệu lực, hiệu quả; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

HĐND các cấp Thành phố cần tiếp tục “Chủ động, đồng hành, thực chất, hiệu quả”, phát động sâu rộng các phong trào thi đua, lan toả sự đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong đó, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. 

Chú trọng tăng cường lực lượng chuyên trách để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời, tập trung khai thác nội dung về chế tài trong thực hiện, nếu không thực hiện tốt, không có chuyển biến khi thực hiện kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình thì sẽ xem xét trong quá trình đánh giá, quy hoạch, khen thưởng… vì chủ trương này được Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất rất cao.

Chủ tịch HĐND Thành phố cũng yêu cầu HĐND các cấp tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật. 

Trong đó, tăng cường việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Các đại biểu HĐND các cấp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đổi mới công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại của công dân theo hướng sâu sát, cụ thể, định lượng được kết quả và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư của công dân, để HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong việc tiếp công dân, nhiều vụ việc để kéo dài, do đó Thường trực HĐND các cấp lưu ý nêu cao trách nhiệm trong tiếp dân, tiếp dân theo vụ việc.

Gia Huy

Top