Hỗ trợ 3,18 tỷ đồng cho người nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

31/07/2021

(Chinhphu.vn) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa quyết định phân bổ 3,18 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo không có người tham gia thị trường lao động, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Quyết định này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguồn kinh phí này được phân bổ từ nguồn kinh phí ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 quận, huyện thị để mua 3.180 suất quà là nhu yếu phẩm hỗ trợ 3.180 hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, không hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3642-/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã triển khai rà soát, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai minh bạch. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để kịp thời điều chỉnh theo số lượng thực tế (nếu có phát sinh).

Văn phòng Ủy ban MTTQ thành phố sẽ hướng dẫn hoàn thành thanh, quyết toàn kinh phí hỗ trợ theo quy định của Bộ Tài chính.

Minh Anh