Hỗ trợ hơn 500 nghìn người gặp khó khăn do COVID-19

29/03/2021

(Chinhphu.vn) – Theo thống kê, đến nay TP. Hà Nội đã thực hiện trên 515,5 nghìn người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số tiền là 608,5 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đã tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cụ thể, đến nay toàn Thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho trên 515,5 nghìn người, với tổng số tiền là 608,5 tỷ đồng bao gồm các đối tượng: Người có công; bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giai đoạn I (hoàn thành từ tháng 9/2020): Toàn Thành phố đã hỗ trợ cho 514 nghìn người và hộ kinh doanh với số tiền gần 604,3 tỷ đồng. Giai đoạn II (hoàn thành trong tháng 1/2021): Hỗ trợ cho 1,5 nghìn người lao động với số tiền gần 4,3 tỷ đồng.

Minh Anh