Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

05/05/2016 2:49 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 4/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị, hiệp hội đoàn thể trực thuộc TP có sử dụng vốn đầu tư công 2016-2020 của TP phải rà soát để hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

TP ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nhằm tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại - Ảnh minh họa

Theo đó, về định hướng đầu tư, đó là:

1-Các dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 đã được Thành phố xác định; các dự án phục vụ mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển tạo diện mạo đô thị hiện đại văn minh, trong đó, ưu tiên đầu tư công trình giao thông để giảm thiểu ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các đầu mối và trong khu vực nội đô, ưu tiên đầu tư hệ thống cấp nước, thoát nước, chống úng ngập trong khu vực đô thị; xử lý kỹ thuật chống ô nhiễm môi trường góp phần trực tiếp giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc;

2-Các dự án phục vụ trực tiếp mục tiêu đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; xây dựng mới, hoặc đầu tư nâng công suất bệnh viện nhằm trực tiếp giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện; xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; xây dựng trường học giải quyết vấn đề thiếu trường, thiếu lớp học (đặc biệt tại các khu vực đô thị), đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu TP giao hàng năm; đầu tư nâng cấp các trường đào tạo nghề đạt chuẩn nghề cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế để có điều kiện đạt chỉ tiêu lao động đang làm việc đã qua đào tạo;

3-Các dự án phục vụ mục tiêu thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; ưu tiên đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, du lịch;

4-Các dự án phục vụ mục tiêu phát triển nông thôn mới theo chỉ tiêu TP đã xác định, tăng cường năng lực hệ thống thủy lợi, cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều đảm bảo phòng chống thiên tai, lũ lụt; ưu tiên đầu tư các công trình, dự án phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn;

Ưu tiên đầu tư các công trình thiết chế văn hóa cơ sở, thiết chế công trực tiếp phục vụ nhân dân tại các thôn, tổ dân phố và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa;

5-Các dự án phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử; hỗ trợ đầu tư các dự án hiện đại hóa hệ thống truyền thông, báo đài;

6-Các dự án phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, hệ thống tư pháp, nội chính.

Về nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho chương trình, dự án, Chỉ thị nêu rõ cần ưu tiên các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố; các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong các năm 2017, 2018;

Về việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới phải đáp ứng các yêu cầu như chương trình, dự án cấp thiết, dự án bức xúc dân sinh, dự án cần thiết có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đầu tư công.


TP yêu cầu sau khi đã bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều 106 của Luật Đầu tư công; đồng thời bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Về nguyên tắc rà soát dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Chỉ thị yêu cầu công tác rà soát đảm bảo bám sát định hướng, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, lựa chọn đúng danh mục dự án đầu tư công để đề xuất đưa vào kế hoạch với mục tiêu tối đa hóa kết quả, hiệu quả đầu tư trong điều kiện nguồn lực có hạn và phải hội tụ đủ yếu tố gồm:

1-Xác định tên dự án (cần làm rõ là dự án cải tạo, nâng cấp; Dự án cải tạo, kết hợp mở rộng quy mô; Dự án đầu tư xây dựng mới);

2-Về sự cần thiết đầu tư và mục tiêu đầu tư của dự án;

3-Quy mô, công suất dự án cần đảm bảo hợp lý, tránh bệnh phô trương, hình thức; dự án thực hiện cần nghiên cứu tối đa hóa chức năng và chứng minh được tính hợp lý. Trong trường hợp có thể cần lượng hóa về quy mô số đối tượng được hưởng lợi từ dự án;

4-Tiến độ, bố trí vốn phải được thống nhất để phù hợp với quy mô, tiến độ thực hiện và sự cấp thiết/cần thiết của dự án;

5-Dự án dùng vốn ngân sách nhà nước thì phải chứng minh được là không thể xã hội hóa đầu tư;

6-Dự kiến/đánh giá sự hài lòng của đối tượng thụ hưởng nếu Dự án được triển khai và hoàn thành.

Huy Thành

Top