Hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới

27/05/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 5, thành phố Hà Nội có 2.238 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký đạt 42,3 nghìn tỷ đồng, tăng 69%; thực hiện thủ tục giải thể cho 245 doanh nghiệp, tăng 20%; 788 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 28%; 644 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 51%.

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 5, Thành phố có 10,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 131,9 nghìn tỷ đồng, giảm 7%;

Do dịch bệnh Covid 19, trong 5 tháng đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn và dừng hoạt động. Thống kê có 6,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 22%; đồng thời có 5,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 95%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Minh Anh