Hơn 80% hộ dân khu vực nông thôn đã tiếp cận được nguồn nước sạch

26/12/2021 2:00 PM

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện có khoảng 3,6 triệu người, 900.135 hộ dân (khoảng 80%) nông thôn trên địa bàn Hà Nội được tiếp cận nguồn nước sạch; 252/413 xã được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung.

Hiện nay, tổng nguồn nước sạch tập trung cung cấp cho khu vực đô thị của Thành phố đạt khoảng 1.570.000m3/ng.đ, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho 100% nhân dân khu vực đô thị và mở rộng cấp nước cho khu vực nông thôn.

Hệ thống thoát nước đô thị được duy trì tốt. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra sửa chữa các công trình đầu mối trạm bơm Yên Sở, 24 trạm bơm thoát nước, duy tu, duy trì 99 hồ điều hòa; thực hiện nạo vét 110 km cống ngầm, mương sông hồ; nạo vét cống ngầm bằng dây chuyền cơ giới. Vận hành ổn định 05 trạm/nhà máy xử lý nước thải. Duy trì 28,8% nước thải đô thị được xử lý.

Công tác vệ sinh môi trường được duy trì. Đã tăng cường đôn đốc tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn Dự án điện rác 4.000 tấn Sóc Sơn; Tiếp tục đôn đốc tiến độ để khởi công Nhà máy điện rác Seraphin. Kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại: Châu Can, huyện Phú Xuyên; Phù Đổng, huyện Gia Lâm; Đồng Ké, huyện Chương Mỹ.

Trong quý I năm 2022, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch, bao gồm các dự án phát triển nguồn, phát triển mạng cấp nước và các dự án xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Minh Anh

Top