Huy động 11.480 tỷ đồng trái phiếu Chínhphủ

18/05/2016

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 20 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm (1.000 tỷ đồng) có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt3.031 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trongkhoảng 5,28-7,2%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suấttrúng thầu 5,3%/năm, thấp hơn 0,2%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/5/2016).

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 5 năm (8.000 tỷ đồng) có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầuhợp lệ đạt 21.679 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằmtrong khoảng 6,05- 7,4%/năm. Kết quả, huy độngthành công 8.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãisuất trúng thầu 6,14%/năm, thấp hơn 0,15%/nămso với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/5/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 2.400 tỷ đồng) có 13 thành viên tham gia vàkhối lượng dự thầu hợp lệ đạt 15.510 tỷ đồng, kếtquả huy động thành công 2.400 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm (1.000 tỷ đồng) có 2 thành viêntham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 80 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 7,75%/năm. Kết quả, huy động được 80 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,75%/năm, bằng với lãi suấttrúng thầu phiên trước đó (ngày 20/4/2016).

Như vậy, kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 132.831,91 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ.

Diệp An