Huy động được 4.310 tỷ đồng TPCP

27/12/2018

(Chinhphu.vn) - Ngày 26/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn 10 năm (5.000 tỷ đồng), 15 năm (5.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.310 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 18 thành viên dự thầu, huy động được 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/12/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,10%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 10 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/12/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng và không có thành viên tham gia dự thầu.

Được biết, kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 165.797 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Anh Minh