Huy động gần 21.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

18/02/2017

(Chinhphu.vn)- Từ đầu năm 2017 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công gần 21.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Huy động gần 21.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ-Ảnh minh họa Internet

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm và 30 năm.

Kết quả đã huy động được 1.800 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó; 950 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,05%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Với trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã huy động được hơn 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,97%/năm.

Huy Thắng