Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững

12/10/2020 1:05 PM

(Chinhphu.vn) – Thời gian tới, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội đề xuất 5 nhóm giải pháp chính để huy động các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển của Thành phố. Trong đó, giải pháp chung xuyên suốt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử…

* Đảng viên cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống

* Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII

* Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bích Phương

Thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội trình bày tham luận Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển kinh tế vùng và cả nước, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho rằng, việc huy động các nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội có vai trò rất quan trọng, bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (đầu tư trực tiếp và gián tiếp).

Việc “Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tầu của Hà Nội trong phát triển kinh tế Vùng và cả nước” có ý nghĩa quyết định đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 trung bình từ 7,5% - 8,0%, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, theo tính toán, nhu cầu vốn đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 khoảng 3,1-3,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tỷ trọng khu vực ngoài nhà nước khoảng 53%; khu vực đầu tư nước ngoài khoảng 15%; vốn đầu tư của khu vực nhà nước đáp ứng khoảng 32% (bao gồm vốn ngân sách nhà nước; vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước; vốn vay; vốn huy động khác). Tỷ trọng vốn ngân sách nhà nước (thành phố và Trung ương trên địa bàn) ngày càng giảm trong tổng vốn đầu tư xã hội, không đáp ứng đủ để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội đề xuất 5 nhóm giải pháp chính. Trong đó, giải pháp chung xuyên suốt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số PCI; Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; công tác theo dõi, tổng hợp, giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư trên địa bàn. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn doanh nghiệp và người dân.

“Vì vậy, Thành phố cần tập trung huy động tất cả các nguồn lực: từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, dân cư, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài, kêu gọi vốn ODA... để thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Đồng thời , xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 có chất lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư công; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; quản lý chặt chẽ; bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân nhanh và sớm đưa dự án vào hoạt động phát huy hiệu quả.

Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; mở rộng các hình thức đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra cần chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các tổ chức tài chính quốc tế.

Phát huy yếu tố văn hóa trong phát triển kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu của Hà Nội.

Bích Phương

Top