Huy động nguồn lực phát triển quỹ nhà tái định cư

17/08/2018 4:36 PM

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030, thời gian qua, UBND Thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai đầu tư các quỹ nhà tái định cư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đó là nguồn vốn từ Quỹ nhà đã có chủ trương của Thành ủy gồm 6 dự án với số lượng khoảng 5.075 căn hộ; Quỹ nhà từ các dự án nhà ở thương mại gồm 13 dự án với số lượng khoảng 4.288 căn hộ; Quỹ nhà xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa khoảng 762 căn hộ. 

Theo thống kê, hai năm 2016-2017, Thành phố đã xây dựng được 184.375 m2 sàn, trong đó: 154.375 m2 sàn (1.820 căn hộ) tại 8 quỹ nhà tái định cư và có 370 trường hợp nhận hỗ trợ tái định cư bằng tiền tương đương khoảng 30.000 m2 sàn.

Năm 2018 dự kiến sẽ có 304.890 m2 sàn, trong đó, dự kiến hoàn thành 295.090 m2 sàn trên tổng số 3.392 căn hộ tại 12 quỹ nhà tái định cư và tính đến 20/6/2018, có 115 trường hợp nhận hỗ trợ tái định cư bằng tiền tương đương 9.800 m2 sàn.

Năm 2019, có khoảng 563.330 m2 sàn, trong đó 469.530 m2 sàn dự kiến hoàn thành trên tổng số 5.217 căn hộ tại 13 quỹ nhà tái định cư. Dự kiến tái định cư bằng tiền khoảng 20% tổng số căn hộ tương đương 93.800 m2 sàn.

Năm 2020 phấn đấu có 445.328 m2 sàn, trong đó 371.128 m2 sàn dự kiến hoàn thành trên tổng số 4.034 căn hộ tại 5 quỹ nhà tái định cư từ các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Dự án kiến tái định cư bằng tiền khoảng 20% tổng số căn hộ tương đương 74.200 m2 sàn.

Như vậy, khi UBND Thành phố chưa chủ trương xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt hàng, các dự án nhà tái định cư được thực hiện chủ yếu bằng nguồn vốn ngân sách còn gặp khó khăn do nhu cầu vốn lớn, ngân sách còn hạn hẹp nên tiến độ dự án thường chậm. 

Sau khi có chủ trương xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt hàng và chủ trương hỗ trợ tiền tái định cư (theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 8/11/2016 của UBND Thành phố), năm 2018 dự kiến vượt mục tiêu khoảng 54.890 m2 sàn.

Trong giai đoạn 2016-2020, các dự án xây dựng nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ngoài ngân sách khi hoàn thành công với các trường hợp người dân nhận hỗ trợ bằng tiền sẽ có 1.497.923 m2 sàn, đáp ứng được mục tiêu m2 sàn nhà ở tái định cư theo Kế hoạch của Thành phố (khoảng 1.200.000 m2 sàn).

Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị quỹ nhà tái định cư của Thành phố đi trước một bước trong giai đoạn 2018-2021, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã giao Sở Xây dựng tham mưu đề xuất lập danh mục 11 dự án đặt hàng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư quy mô 9.684 căn hộ.

Minh Anh

Top