Huyện Thạch Thất (Hà Nội) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

25/03/2021

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Diện mạo nông thôn mới tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất có nhiều thay đổi

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thạch Thất luôn phát triển và tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 14,92%/năm, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch TP Hà Nội giao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị, dân chủ cơ sở được củng cố...

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Năm 2010, cơ cấu kinh tế: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 66,6%; thương mại - dịch vụ - du lịch 18%; nông - lâm - thủy sản 15,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13,1 triệu đồng/người/năm; đến năm 2020 cơ cấu lần lượt là 70,2%, 23,2% và 6,6%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên đạt 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,58%.

Chí Kiên