Khai quật khảo cổ khẩn cấp kiến trúc gạch tại Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai III

21/07/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc khai quật khảo cổ khẩn cấp kiến trúc gạch tại Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long.

UBND thành phố Hà Nội cho phép Viện Khảo cổ học phối hợp với Ban Quản lý di tích danh thắng Hà nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội khai quật khẩn cấp kiến trúc gạch tại Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long, khu vực lý trình Km4+500 đến Km4+620, vị trí nút giao Phạm Văn Đồng – Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Trong thời gian khai quật khẩn cấp, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa địa phương. Không đưa ra những kết luận khi chưa được Sở Văn hóa và Thể thao; Cục Di sản Văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Sau khi kết thúc đợt khai quật khẩn cấp, chậm nhất 01 tháng, Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Sở Văn hóa và Thể thao; Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Minh Anh