Khẩn trương thực hiện dịch vụ công thiết yếu tạo thuận lợi cho người dân

17/03/2022 9:15 PM

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội đang trẩn trương thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Đề án 06 Chính phủ. Đánh giá của Thành phố, những kết quả bước đầu đã khẳng định việc triển khai thực hiện Đề án là đúng đắn, kịp thời, góp phần tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Khẩn trương thực hiện dịch vụ công thiết yếu tạo thuận lợi cho người dân - Ảnh 1.

Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Gia Huy

Chiều 17/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo 06 TP. Hà Nội chủ trì phiên họp lần 1 với Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Hà Nội.

Tham dự phiên họp Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, đại diện Văn phòng Chính phủ…

Hà Nội đã thực hiện 7/25 dịch vụ công theo yêu cầu của Đề án

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đã được Thành phố triển khai cơ bản đúng tiến độ, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách TTHC, việc kê khai hồ sơ trực tuyến của người dân đã được thuận lợi hơn nhiều do dữ liệu cá nhân của công dân được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên công dân không phải khai những thông tin đã có, qua đó góp phần giảm thiểu việc công dân kê khai sai lệch thông tin phải điều chỉnh lại khi đã gửi hồ sơ trực tuyến.

Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trong đó xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp kèm theo đó là danh mục 25 TTHC thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC.

Về việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công Thành phố và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố, căn cứ văn bản của Văn phòng Chính phủ, UBND Thành phố đã giao Sở TT&TT phối hợp với Công an Thành phố đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật kết nối của Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thử nghiệm với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; khẩn trương triển khai và thực hiện các biện pháp bảo đảm các tính năng của Cổng dịch vụ công Thành phố và Hệ thống thông tin một cửa của Thành phố, thực hiện kết nối với CSDLQG về dân cư theo đúng hướng dẫn và tiến độ của đề ra.

Về tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ, đến tháng 3/2022, Hà Nội đã thực hiện 07/25 dịch vụ công theo lộ trình tại Đề án số 06 (hiện đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công Thành phố 03 dịch vụ công và Cổng dịch vụ công Bộ Công an 4 dịch vụ công); sẵn sàng kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các dịch vụ công còn lại hiện còn một số khó khăn, vướng mắc chưa triển khai được mức độ 3, mức độ 4.

Trong đó, Hà Nội đã chủ động xây dựng, hoàn thiện quy trình tái cấu trúc của 3 TTHC lĩnh vực Tư pháp (Đăng ký khai sinh - Đăng ký khai tử - Đăng ký kết hôn); xây dựng phương án triển khai, tập huấn và sẵn sàng đảm bảo việc kết nối sau khi đảm bảo các vấn đề về an ninh an toàn và được Bộ Công an đồng ý.

Đối với các dịch vụ công còn lại, Hà Nội đã góp ý và phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tái cấu trúc quy trình, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng kết nối theo chỉ đạo vào tháng 5/2022.

Khẩn trương thực hiện dịch vụ công thiết yếu tạo thuận lợi cho người dân - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Gia Huy

Đề án 06 là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan cho rằng, với Thành phố có quy mô hơn 10 triệu dân, Hà Nội có rất nhiều việc cần phải làm khi triển khai từng tiện ích của các dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nêu ví dụ các văn bản quy phạm pháp luật khi ra mẫu đơn đều có chữ ký của người có thẩm quyền, giải pháp cần thiết là ứng dụng công nghệ qua chữ ký số. Vì vậy, TP. Hà Nội cần tiếp tục bám sát nội dung của Đề án 06, sửa đổi các quy định để phục vụ trên môi trường điện tử.

Ông Ngô Hải Phan cũng đề nghị các đơn vị cần rà lại các đầu việc theo đề án, quan trọng và ưu tiên nhất là số hoá trong quá trình triển khai. Khi triển khai 25 dịch vụ công được nêu trong Đề án 06, cần số hoá từ khâu đầu tiên ngay khi người dân đến làm TTHC tại bộ phận Một cửa.

Về cơ sở dữ liệu dân cư, Hà Nội đã có những bước đi căn bản, vấn đề là làm thế nào kết nối các bộ dữ liệu với nhau, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Vấn đề này ông Ngô Hải Phan nêu đề nghị Bộ Công an, Bộ TT&TT phối hợp để có hướng dẫn cho địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ là đúng và trúng, là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ (phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số và chống biến đổi khí hậu).

Triển khai Đề án thành công sẽ thực hiện được các nội dung được đúc kết trong 12 chữ: Quản lý "thống nhất, tập trung, thuận lợi, tiết kiệm, minh bạch, hiệu quả" và để làm được đội ngũ cán bộ ngoài trách nhiệm thì cần đam mê và nhiệt huyết.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Hà Nội là đơn vị được Chính phủ chọn làm điểm trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, việc làm điểm này tại Hà Nội phải rõ nét và chuyển động thực sự theo đúng tinh thần lấy người dân làm trung tâm. Thành phố cũng cần rà soát các văn bản chỉ đạo của Đề án, nhận thức rõ các nội dung chỉ đạo, xây dựng lộ trình từng bước, chi tiết, cụ thể.

Trong từng lộ trình cần xác định được người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào, như vậy mới nắm rõ được các nhiệm vụ, kết nối, chia sẻ để thực hiện các yêu cầu của Đề án đầy đủ. Thành phố cũng cần thành lập tổ công tác ở cấp xã, nâng trách nhiệm và giao nhiệm vụ cho các tổ công tác để bổ sung dữ liệu, triển khai các nhiệm vụ kịp thời.

Quán triệt các nội dung chỉ đạo của Tổ công tác của Chính phủ, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh về việc quá trình triển khai 25 dịch vụ công cần không cầu toàn, dịch vụ công nào dễ, người dân mong chờ sẽ ưu tiên triển khai trước, mục tiêu là đến tháng 5/2022 sẽ hoàn thành cả 25 dịch vụ công theo yêu cầu của Đề án.

Gia Huy

Top